สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยตาปี

เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

 

Address:ซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย
  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel:0-7720-4431-2, 0-7726-4225
FAX: 0-7726-4225
E-mail: mail@tapee.ac.th